Greita paieška

Karšti pasiūlymai

Informacija

Gerb. klientai, sve?iai ir kolegos, sveikiname Jus usukus ? mano svetain?!

Noriu pristatyti Jums nuomos savitarnos svetain?, kurioje galite per trump? laik? suinoti vis? reikiam? informacij? apie dominan?ius apartamentus ar kit? gyvenam?j? plot?, pasitikrinti uimtumo tvarkara?ius, atsispausdinti suformuot? sutart? ir s?skait? apmok?jimui. Nebereik?s telefonu iekoti laisvo buto nakvynei,visk? matysite uimtumo tvarkaratyje.Sistemos administratorius utikrins nuolatin? informacijos atnaujinim?, tod?l nuolat matysite tikrov? atitinkan?i? pad?t?. Visada pakonsultuosiu telefonu ar el. patu, jei ikilt? papildom? klausim?.

 

Kaip naudotis internetine svetaine?


1.Isirenkate Jus dominant? but?, Galite rinktis greitoje paiekoje kuri randasi puslapio kair?je pus?je. Suveskite tik Jums r?pimas datas (miesto nereikia vesti)

 

2.Su kairiu pel?s klaviu du kartus spaudiate ant nuotraukos,

 

3.emiau rasite daugiau buto nuotrauk?, tereikia paspausti ant pirmos nuotraukos. Nuotrauka padid?s ir apa?ioje rasite rodykl?,su kuria peri?r?site sekan?ias buto nuotraukas,

 

4.Kainas rasite uved? pel? ant Jus dominan?ios datos; uimtum? rodo spalv? gama,

 

5.Buto vieta yra paym?ta Palangos em?lapyje.

 

6.Galite ir neskambin? man rezervuotis norim? but?: tereikia upildyti 5 eilutes esan?ias alia kalendoriaus.

 

7.Dienos b?gyje atsi?siu iankstinio apmok?jimo s?skait? su praymu apmok?ti 20 proc. Kai gausiu usakym? matysite kalendoriuje geltona spalva paym?tas dienas.

 

8.Kai banko s?skaita parodo J?s? ?mok?,kalendoriaus rezervuotos spalvos nusidays raudona spalva.

 

9. Nepamirkite parayti kiek moni? atvyksite,kad gal??iau visiems par?pinti patalyn?.

 

10.Tinklalapis turi daugiau nei vien? puslap?,juos galite vartyti per apa?ioje esant? puslapio skai?iuk? Nr.: 2 kartus paspauskite kair?s pel?s klaviu.